top of page
Focused Office Workers

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ DOT ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ DOT ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ, CSAT ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

DOT ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੈਂਡਮ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਦੱਸਤਾ

DOT ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀਡੀਓ ਸਿਖਲਾਈ 

ਸਥਾਨਕ & ਆਊਟ-ਆਫ-ਏਰੀਆ ਡਰੱਗ & ਸ਼ਰਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 

ਰੈਂਡਮ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤਿਮਾਹੀ

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਜੇ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਨਮੂਨਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਅਤੇ GC/MS ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ

ਆਡਿਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (MIS) ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FMCSA), ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (DOT) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ (CDL) ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

DOT ਕਿਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ?

DOT ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ DOT ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ/THC

 • ਕੋਕੀਨ

 • ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨਜ਼ (ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਸਮੇਤ)

 • ਅਫੀਮ (ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਡੀਨ ਅਤੇ ਮੋਰਫਿਨ ਸਮੇਤ)

 • ਫੈਨਸਾਈਕਲੀਡਾਈਨ (ਪੀਸੀਪੀ)

DOT ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ DOT ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਪੂਰਵ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 

 • ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ

 • ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਟੈਸਟ

 • ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

 • ਰਿਟਰਨ-ਟੂ-ਡਿਊਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ

 • ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟ

bottom of page