top of page

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

DOT DOC ਹੱਬ ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

  • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  • ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

  • ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। 

  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।

  • DOT ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ 

  • ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਖੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

bottom of page