top of page
Open Store Sign

ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ Google ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਈ ਈਮੇਲ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

Get in touch

bottom of page