top of page

IFTA- ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

Business information desk

IFTA ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

ਸਟੋਰ/ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਰਮਿਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾ ਫੀਸ/ਰਾਜ ਪਰਮਿਟ/ ਬਾਲਣ ਭਰਨ

ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ

 

IFTA ਫਿਊਲ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ- ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਲਈ $12 ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

 

IFTA ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯੂ.ਐੱਸ. ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਈਂਧਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। IFTA ਮਾਲਕਾਂ/ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੋਟਰ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਰੇ IFTA ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। IFTA ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਈਂਧਨ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ।

 

 

ਕਿਸ ਨੂੰ IFTA ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

IFTA ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਈਂਧਨ ਪਰਮਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

  • ਦੋ ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ 26,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

  • ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ 26,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ।

  • ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧੁਰੇ ਹਨ

  • ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ IFTA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰੋ:

  • 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ)

  • 31 ਜੁਲਾਈ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ)

  • 31 ਅਕਤੂਬਰ (1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ)

  • 31 ਜਨਵਰੀ (1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ)

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ
bottom of page