top of page

IRP ਪਲੇਟਾਂ- ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ

IRP ਪਲੇਟਾਂ- ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਸਟੋਰ/ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਰਮਿਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾ ਫੀਸ/DOT ਪਰਮਿਟ

ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ

 

ਗੈਰ CA IRP ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਲੇਟਾਂ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (IRP) ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ "ਬੇਸ" ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਕੈਬ ਕਾਰਡ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ:

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ IRP ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ IRP ਪਲੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਅਤੇ IRP ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ IRP ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

 

ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ:

  • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 2-ਐਕਸਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ

  • ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 26,000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ

  • ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਭਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ 26,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • ਵਿਕਲਪਿਕ: ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਜਾਂ 26,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ

 

 

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

IRP ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਰਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

 

ਇਸ ਵਿੱਚ DMV ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ DMV ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਲਿੰਕ ਭੇਜਾਂਗੇ

bottom of page