top of page

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੈਰੀਅਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

UCR ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ

ਸਟੋਰ/ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਰਮਿਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾ ਫੀਸ/DOT ਪਰਮਿਟ

ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵੇ

UCR ਖਾਤਾ

ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ: ਹੇਠਲੇ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਜੋੜਦੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿਓ

UCR ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

  • ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੈਰੀਅਰ

  • ਦਲਾਲ

  • ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ

  • ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲਾ

  • ਕੈਰੀਅਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੈਰੀਅਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (UCR) ਕੀ ਹੈ?

  • UCR ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਣਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। UCR ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

UCR GOV ਫੀਸਾਂ

1-2 ਫਲੀਟ UCR ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ---- $59

3-5 ਫਲੀਟਾਂ: 3 UCR ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ --- $177

6-20 ਫਲੀਟਾਂ 6 UCR ਜੋੜੋ ---- $354

 

21-100 ਫਲੀਟਾਂ: 21 UCR ਜੋੜੋ ----- $1,239

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ
bottom of page